Wat is de impact van globalisering op de volksgezondheid?

Wat is de impact van globalisering op de volksgezondheid?

Globalisering heeft een aanzienlijke impact op de volksgezondheid. Het opent de deur voor de verspreiding van ziekten over grenzen heen, maar biedt ook kansen voor snellere en betere gezondheidszorg. Echter, de globalisering kan ook leiden tot ongelijkheid in de gezondheidszorg, waarbij sommige landen beter in staat zijn om te reageren op gezondheidsuitdagingen dan andere. Bovendien kan de toegenomen handel en industrie leiden tot milieuvervuiling, wat weer gevolgen heeft voor onze gezondheid. Kortom, globalisering heeft zowel positieve als negatieve effecten op onze volksgezondheid.

Bekijk meer